kto może uczestniczyć w bezpłatnych kursach metodyczno językowych comenius

comenius informacje o kursach dla nauczycieli
warunki uczestnictwa w kursach metodycznych comenius
dofinansowanie kursów metodycznych comenius
terminy kursów metodyczno językowych comenius

pytania i odpowiedzi - kursy metodyczno językowe comenius

katalog kursów comenius
angielski
niemiecki
francuski
hiszpański
włoski

zgłoszenie na kurs metodyczno językowy za granicą comenius

kursy metodyczno językowe comenius - glossa
kontakt w sprawie kursów metodyczno językowych comenius 

Zapraszamy na stronę następcy Comeniusa - programu Erasmus Plus Mobilnosc.

Kryteria jakie musi spełniać nauczyciel aby mógł ubiegać się o grant na pokrycie kosztów uczestnictwa w zagranicznym kursie metodyczno językowym nieznacznie zmieniają się z roku na rok, jednakże zasadnicze kryteria pozostają niezmienne.

O grant mogą wnioskować wykwalifikowani i czynni nauczyciele języków obcych, nauczyciele przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego oraz nauczyciele prowadzący nauczanie przedmiotu w języku obcym (CLIL), którzy:

1. Zatrudnieni są w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym, szkole ponadgimnazjalnej o profilu zawodowym lub technicznym, szkole integracyjnej lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zarówno państwowych jak i prywatnych).

2. Mają staż pracy w sektorze oświaty nie krótszy niż dwa lata

3. Posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu

4. Mają znajomość języka na poziomie minimum B2 (średniozaawansowany wyższy)

Jeśli dany kandydat korzystał w przeszłości z programu grantów indywidualnych obowiązuje dwuletni okres karencji (liczy się czas między powrotem z kursu i wyjazdem na kolejny) zanim można ponownie ubiegać się o udział w programie finansowanym ze środków Komisji Europejskiej.

 

 
info@comenius.pl, 012 429 40 51
Oferujemy kursy metodyczne dla nauczycieli z oferty SJO GLOSSA - www.glossa.pl
Polecamy: kursy językowe, Krakow apartments, Network Monitoring Software, Cracow apartments, bielizna, buty Puma, ranking szkół językowych, zestawienie kursów językowych, stempek.pl Polish language courses