kontakt

comenius informacje o kursach dla nauczycieli
warunki uczestnictwa w kursach metodycznych comenius
dofinansowanie kursów metodycznych comenius
terminy kursów metodyczno językowych comenius

pytania i odpowiedzi - kursy metodyczno językowe comenius

katalog kursów comenius
angielski
niemiecki
francuski
hiszpański
włoski

zgłoszenie na kurs metodyczno językowy za granicą comenius

kursy metodyczno językowe comenius - glossa
kontakt w sprawie kursów metodyczno językowych comenius 

Program Comenius zakończył się 31.12.2013 roku. Zapraszamy na stronę nowego programu Erasmus Plus Mobilnosc, który umożliwia podobne wyjazdy na bezpłatne kursy metodyczne i językowe za granicą.

Proces zgłoszenia udziału w kursie metodycznym w ramach programu comenius odbywa się w czterech etapach

ETAP I
Przesłanie wniosku wstępnego zawierającego następujące informacje:
1. Zajmowane stanowisko
2. Liczba godzin prowadzonych tygodniowo zajęć z języka obcego
3. Staż pracy
4. Forma zatrudnienia oraz jaka część etatu
5. Nazwa szkoły oraz dane teleadresowe wraz z e-mailem

Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie stwierdzić czy zainteresowany nauczyciel spełnia wymogi formalne i czy może się starać o dofinansowanie kursu. Po wstępnym zaakceptowaniu wniosku wstępnego przesyłamy jest zupełnie niezobowiązujące i na tym etapie nie są wnoszone żadne opłaty.
Wypełniony wniosek wstępny winien być przesłany w wersji elektronicznej na info@comenius.pl.

ETAP II
Dokonanie wstępnej rezerwacji kursu językowego za granicą, przygotowanie wniosku oraz zgromadzenie kompletnej dokumentacji, która wraz z wnioskiem zostanie złożona w Agencji Narodowej.
Abyśmy mogli przystąpić do drugiego etapu nauczyciel powinien podpisać umowę ze SJO GLOSSA oraz wnieść opłatę administracyjną w wysokości 95zł. Podpisanie umowy i dokonanie opłaty administracyjnej musi nastąpić najpóźniej do: 03 czerwca 2013.

ETAP III
Złożenie przez SJO GLOSSA dokumentacji i wniosku w Agencji Narodowej zgodnie z harmonogramem składania wniosków.

ETAP IV
Decyzja Agencji Narodowej w sprawie przyznania dofinansowania i podpisanie umowy z Agencją Narodową.

 

 
info@comenius.pl, 012 429 40 51
Oferujemy kursy metodyczne dla nauczycieli z oferty SJO GLOSSA - www.glossa.pl
Polecamy: kursy językowe, Krakow apartments, Network Monitoring Software, Cracow apartments, bielizna, buty Puma, ranking szkół językowych, obozy językowe za granicą, wyjazdy językowe, zestawienie kursów językowych, stempek.pl Polish language courses>